Mire figyeljünk építési telek vásárlása esetén? - 4. rész

Mire figyeljünk építési telek vásárlása esetén? - 4. rész

2022-10-24 10:49:10
Forrás:

Miután már sok fogalmat megismertünk, célszerű egy kicsit a részletekbe is belekukkantani.


Korábban a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről volt az építési kiskáté, közismert nevén OTÉK.


A régebbi szabályozással nagyon nem érdemes foglalkozni, de azért egy fontos táblázatot megismertetnék Önökkel. Ez alapjaiban határozta meg az egyes területek általános használatát, az építési telekre vonatkozó alap szabályozásokat.


 

Az építési telekre meghatározandó


Az egyes területek általános használata

Megengedett legnagyobb beépítettség 

(%)

Megengedett beépítési magasság

(m)

Legkisebb zöldterület

(%)

Nagyvárosi lakóterület

80

kisebb mint

12,5

10

Kisvárosi lakóterület

60

nagyobb mint

12,5

20

Kertvárosi lakóterület

35

nagyobb mint

8

45

Falusias lakóterület

30

nagyobb mint

8

40


2012-ben ismét változás történt a OTÉK jogszabályban. Az épületmagasság és homlokzatmagasság fogalmai megjelentek a 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelettel bevezetett 2012. augusztus 7. napjától hatályos szabályozási eszközök rendeletben.


A telken álló, a telek beépítési paramétereinél figyelembe veendő épületek magassági értékeinek meghatározására az OTÉK több új fogalmat vezetett be, melyeknek együttesen a beépítési magasság a gyűjtőfogalma. Ezek az új paraméterek az épületmagasság, homlokzatmagasság, illetve párkánymagasság. Az építménymagasság fogalmát a 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet határozza meg. Egy adott épület magasságának meghatározása bizonyos esetekben meglepően nehéz feladat lehet, amennyiben a jogszabályi előírásoknak megfelelően akarjuk meghatározni ezt az értéket. Ezért ezt inkább bízzuk szakemberre.


A kormányrendelet meghatározza az építési követelmények alapjait, de hogy hol, mit, hogyan lehet ténylegesen építeni azt a helyi önkormányzatok döntik el. A helyi  építési szabályzat az építési törvényben (Étv.) meghatározottaknak megfelelően a település sajátosságait figyelembe véve határozza meg az építés helyi rendjét, a telkekre vonatkozó helyi építési követelményeket, jogokat, kötelezettségeket. Az Étv. építésjogi követelményeinek értelmében építési munkát végezni csak a helyi építési szabályzat és szabályozási terv előírásainak megfelelően lehet, így tehát igen fontos, hogy abban az egyes övezetekre vonatkozóan milyen előírásokat határoznak meg.


Ennek a részleteit tartalmazza az alábbi táblázat, melyet előzetesen érdemes az építési telek kiválasztásakor és az építési elképzelések reális mederben tartásához megismerni.ÉPÍTÉSI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ MEGHATÁROZÁSOK
 


Ennyi ismeret után már sokkal bátrabban bele lehet vágni életünk nagy projektjébe: az építési telek vásárlásába. A továbbiakhoz sok erőt, kitartást és jó anyagiakat kívánunk.


NÉPSZERŰ CÍMKÉK
JOGI ISMERETEK
Mire számíthat az ingatlan tulajdonosa, ha téves az ingatlan-nyilvántartási térkép?
Mire számíthat az ingatlan tulajdonosa, ha téves az ingatlan-nyilvántartási térkép?
Előfordulhat, hogy az ingatlan tényleges, természetbeni határvonala nem egyezik a térképen található határvonalakkal? Mi lehet a hiba oka? Lehet, hogy téves az ingatlan-nyilvántartási térkép? Mire számíthat ilyen esetben az ingatlan tulajdonosa?
Hogyan lehetséges a termőföld elbirtoklása?
Hogyan lehetséges a termőföld elbirtoklása?
Ingatlanok tulajdonjogát elbirtoklás útján is meg lehet szerezni. Ez alól nem kivétel a termőföldnek minősülő ingatlan sem. Azonban a termőföld sajátos jogi helyzetére tekintettel érdemes tisztában lenni a termőföld elbirtoklásának speciális szabályaival is. Hogyan lehetséges a termőföld elbirtoklása?
Építési telek
Mire figyeljünk építési telek vásárlása esetén? - 3. rész
Az építési telek megvásárlásába mindenképpen be kell vonnunk ügyvédet is. Neki kell ellenőriznie, hogy kik a tulajdonosok, van-e bejegyezve haszonélvezet, vagy bármilyen jog más személy nevére, mekkora a telek mérete, és miként van bejegyezve (belterület, szántó, üdülő).Van-e bármilyen jog bejegyezve a telekre (szolgalmi jog, közműátvezetés stb.), és nincs-e jelzálog vagy egyéb terhelés a tulajdoni lapon. A tulajdonjog tárgya csak forgalomképes, önálló ingatlan lehet.
Építési telek
Mire figyeljünk építési telek vásárlása esetén? - 2. rész
Ahhoz, hogy felelős és főleg az építtetőnek megfelelő döntést lehessen hozni, tisztában kell lenni néhány alapvető fogalommal. Elsőnek nézzük meg milyen építési övezetek vannak, hiszen ez dönti el, hogy milyen célra lehet építeni az adott telken.
NÉPSZERŰ CÍMKÉK
felugró ablak bezárása
Hasznos információk telek keresőknek!

Hetente egyszer értesítjük az aktuális lakáspiaci helyzetről és annak alakulásáról.

Név *

Email *

Telefonszám

Kérem adja meg nevét és e-mail címét, hogy tájékoztatni tudjuk!
Email címe megadásával hozzájárul, hogy hírleveleket kapjon.

*-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!